Den nya människan lever

1 Feb

Att ha och att vara  – och den nya människan

I boken ”To have or to be?” med  undertiteln ”A new blueprint for mankind” (Blueprint = skiss, plan) som skrevs 1976 beskriver Erich Fromm på ett nära nog profetiskt sätt vilka utmaningar mänskligheten stod inför då. När man läser boken så ser vi att alla de utmaningar och lösningar på utmaningarna som han skissade då är lika giltiga nu.

Han utgår från en radikal humanism färgad av psykoanalytisk teoribildning och metod. Fromms inspiratörer är såväl Karl Marx, Sigismund Freud och CG Jung.

Erich Fromm var som många andra påverkad av den rapport Romklubben gav ut  år 1972. Den var baserad på systematiskt insamlad global data. Det resultat rapporten kom fram till var att endast en global ekonomisk och teknisk förändring enligt en ”masterplan”, kan göra att vi vår civilisation kan undvika att drabbas av en global katastrof.  Drastiska förändringar av det ekonomiska systemet behöver göras.  Sådana förändringar kan bara genomföras om henskligheten fundamentalt förändrar sina värderingar och attityder. Ny etik och ny attityd i vårt förhållningssätt mot naturen är en förutsättning för vår civilisations överlevnad. Ett nytt samhälle är möjligt endast om även henskan utvecklas och förändras i vår karaktärsstruktur.

Insikter som är separerade från praktik gör ingen nytta. Det är först när vi börjar förändra vår attityd och vårt beteende som det kan ge resultat.

Erich Fromm exemplifierar med en kvinna som varit mycket fadersbunden. Hon kom till slut till insikt att detta hade påverkat hennes liv mycket negativt. Men det är först när vi börjar göra något åt detta i det praktiska livet som det får resultat.  Fromm tar som exempel att inte längre acceptera faderns tjänster och istället börja stå på egna ben. Det kan kosta på att säga nej till fördelar som just medverkat till fadersbundenheten. Det är bara i praktisk handling som verklig förändring åstadkommes.

Om det ska bli någon förändring i vårt liv och i den omvärld som vi delar med alla andra måste vi börja förändra oss som människa. Om vi inte gör det utan bara kräver att andra ska förändra sig, våra nära och kära, våra grannar och våra ledare, då är vi snarare en del av problemet. Allt för många försök har gjort  av mänskligheten att skapa en mänskligare samhälle. Men makt verkar hittills ha korrumperat.  Det Georg Orwell belyser i boken ””Djurfarmen” att de nya makthavarna har en tendens att agera lika mycket för egen vinning skull som de som  har störtats. Djuren gjorde revolution mot människan under ledning av grisarna.  När djuren väl tagit makten från människan, visade det sig att grisarna, de nya makthavarna, betedde sin mist lika svinaktigt som människorna tidigare gjort.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurfarmen.

För att nå en varaktig förändring  krävs en mer bestående förändring.  Då måste förändringen börja inom varje människa. En attitydförändring kan sedan leda till att det smittar av sig på andra. Om vi människor ökar vårt  medvetande kommer våra valda ledare att känna sig motiverade att följa detta uppvaknande. Annars kommer de inte att få vara kvar på sina positioner. De blir bortmotade.

Fromm ser även samspelet. Ett gott samhällsklimat leder till att det är lättare att vara en ”vara-människa”. Det är  i sin tur att ”vara-människan” inom oss har möjlighet att  ytterligare utvecklas. Här är de punkter som är Erich vision om den nya  heniskan – människan.

1.)    Vilja att ge upp alla former av Ha-mentalitet för att kunna fullständigt Vara.

2.)    Säkerhet i vår identitet och tilltro till vår egen förmåga till kärlek och solidaritet med världen omkring oss istället för vår önskan att äga och styra världen, och med andra ord bli en slav under våra ägodelar.

3.)    Acceptera att ingen och ingenting utanför oss själva ger mening i livet, men att detta radikala oberoende och ingen-tinghet kan blir förutsättning för den fullaste aktivitet av hängivelse för att bry sig om och att dela med sig.

4.)    Vara fullständigt närvarande där vi är.

5.)    Glädje kommer från att ge och att dela med sig, inte från lagra i våra lador och exploatera.

6.)    Kärlek och respekt för allt liv i alla dess manifestationer, i vetskap om att inte ting, makt, all som är dött, men livet och allt som tillhör dess tillväxt är heligt.

7.)    Försök att reducera girighet, hat, och illusioner så mycket som möjligt.

8.)    Leva utan att dyrka avgudar och idoler och utan ha illusioner, för att vi har nått ett tillstånd där detta inte längre behövs.

9.)    Utveckla vår förmåga att älska tillsammans med vår förmåga till kritiskt tänkande och osentimentala tankar.

10.)    Släppa vår narcissism och acceptera den tragiska medfödda begränsning i den medfödda existensen.

11.)    Göra som övergripande mål att växa som människa och att våra medmänniskor gör detsamma.

12.)    Vetskapen om att för att nå dessa mål så är det nödvändigt med respekt för verkligheten.

13.)    Vi måste även veta att ett hälsosamt växande måste stöttas av en struktur, men samtidigt veta skillnaden mellan en struktur för liv och en struktur för ordning, icke liv och död.

14.)    Lura inte andra och låt dig inte luras av andra.  Det är en sak att vara oskyldig, (innocent).  Men det gäller att samtidigt ha ett kritiskt betraktelsesätt så att vi inte enbart blir fångade av andras tankar.

15.)    Att känna sig själv, inte bara det själv vi vet, utan även till själv som vi har en slumrande kunskap om.

16.)    Känna en gemenskap (oneness) med allt liv, att ge upp syftet att erövra naturen, våldta den men istället förstå att samverka med naturen.

17.)    Vetskap om att ondska och destruktivitet är en nödvändig konsekvens av att vi inte växer som människa. (Blir mer medkännande och ge upp vår Ha-mentalitet).

18.)    Vetskap om bara en del har uppnått perfektion i alla dessa kvaliteter. Att Vara utan att ha som mål att ”nå målet” är en annan form av girighet.

19.)    Lycka är en ständigt pågående process som beror på vår tilltro på att vi kan leva ett mer fullödigt liv. Lever vi mer levande är det så tillfredsställande att vi inte är så upptagna av vad vi uppnår med detta. Enkelt uttryckt; ju mer vi lever i NUET istället för att fundera på hur vi ska uppnå detta, desto mer levande blir vårt liv. (sid 167f).

När vi ser på punkterna ovan, så är det nog många av oss som inser att vi har en väg att vandra för att uppnå ”Varat”. Erich Fromm lyfter fram ”konsten att vara”.  När han läser Marx ser Fromm de djupaste aspekterna av sin judiska själsfrände, som snarast står att finna i judisk mystik än i böcker om nationalekonomi.

Inte för inte, tar han upp Jesus och Buddha som exempel på Vara-människor. (sid 25).

Det finns, menar Fromm, en enastående likhet mellan Mäster Eckart, Karl Marx, och Albert Schweitzer syn på Buddha. (Sid 160).  Det är i den inre andliga utvecklingen som krävs för att närma sig ett Vara-medvetande.

Hur ska vara-människan klara sig bland ha-människor

Hur ska en vara-människa klara sig i konkurrenssamhället som helt domineras av Ha-människor?  För att komma upp sig i på Jakobs stege gäller det att visa framfötterna.  Det gäller att prestera så bra som möjligt. Elitidrotten har under många år varit mallen för hur en välpresterande i arbetslivet ska vara.  Det är svårt att se att det är de mest kärleksfulla människorna som dominerar vår värld idag. Istället är det ändamålen som helgar medlet som gäller. Det är de rikas paradis men ingen hör en fattigs bön.

Men vill vi verkligen ha en förändring måste vi bli mer Vara-medvetna.  Det hur du och jag bedömer oss själva och andra människor som gör att en förändring kan ske. Att bara hoppas på att våra ledare ska göra jobbet åt oss duger inte. Ledarna anpassar sig efter de förhållanden som råder nu. Då får vi de ledare vi förtjänar. Det finns naturligtvis ledare som är beredda att gå före och peka ut färdriktning, men de flesta har nog inte modet att går före. Men det är aldrig för sent att samla mot och går före för att omforma samhället och oss själva.

Svårigheten att vara den goda människan i en annars ond värld?  Om detta handlar denna pjäs om:

http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Den-goda-manniskan-i-Sezuan/

Här är musik som kan inspirera till Vara-medvetande. I am you – Milonga triste (sally potter – lezioni di tango) och Pavlo Veron. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jv_qKhUG2wI

och We are one: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E42m1-aotyQ

Ett svar till “Den nya människan lever”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Civilisationens möjlighet att överleva | Globaliseringen 3.0 - februari 4, 2013

    […] Roger Dahl Det nya samhället kommer inte att utvecklas utan en inre attitydförändring hos oss Homo Sapiens.  Den nya människan lever  […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: