To have or to be – Erich Fromm – Inledning och länk till hela boken

27 Jan

To have or to be – att ha och att vara (svensk titel)

För att få en en bakgrund till detta inlägg hänvisas till: Internationalen åt alla lycka bär – Att ha och att vara – Erich Fromm

http://rogerdahl.wordpress.com/2013/01/22/internationalen-at-alla-lycka-bar-att-ha-och-att-vara-erich-fromm/

Detta inlägg är delvis en upprepning av det som står i ovanstående länk. Tanken är att det ska gå att följa min Erich Fromm  exposé inom denna bloggs ram.

Detta är en inledning av ett arbete där syftet är att lyfta fram, i mitt tycke,  väsentlighet från en av 1900-talets mest intressanta tänkare. Erich Fromms mångsidighet gör att han fångar sin samtid runt mitten av 1900-talet från en mängd olika perspektiv. Psykologi, socialpsykologi, sociologi, ekonomi, kultur, religion och filosofi ingår som beståndsdelar i hans tankevärld.  Erich Fromm är såväl bred som djup vilket hör till ovanligheterna idag. I Wikipedia läser vi: http://sv.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm. 

Det som skrivs i Wikipedia om honom sympatiserar jag med och är en bra startpunkt för att vara med på en resa in i denna mångfasetterade människas tankevärld.

I boken ”To have or to be?” med  undertiteln ”A new blueprint for mankind” (Blueprint = skiss, plan) som skrevs 1976 beskriver Erich Fromm på ett nära nog profetiskt sätt vilka utmaningar mänskligheten stod inför. Han utgår från en radikal humanism färgad av psykoanalytisk teoribildning och metod.  Fromms inspiratörer är såväl Karl Marx, Sigismund Freud, CG Jung samt många många mer.

I förordet talar han om att han försökt rensa bort ett mansorienterat språk till förmån för ett mer könsneutralt.  På en punkt har han frångått den regeln. ”Man” mänsklighet har han inte hittat något bra alternativt ord till.  I vår tid talar vi om begreppet ”hen” som ett könsneutralt ord.  Jag kommer använda hensklighet istället för mänsklighet, oftast . Ibland faller jag in i gammalt mönster. (sid 10).

Redan i introduktionen får vi en klar bild av vad boken kommer att handla om. Under rubriken: ”The end of an illusion ” skriver Fromm. Jag översätter fritt: Det stora löftet om obegränsade framsteg i industrialismens tidsålder har nu börjat ifrågasättas. Han hänvisar till den rapport Romklubben hade gett ut.  http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth

Den rapport som Romklubben gav ut år 1972 var baserad på systematiskt insamlad global data. Det resultat rapporten kom fram till var att endast en global ekonomisk och teknisk förändring enligt en ”masterplan”, kan göra att vi vår civilisation kan undvika att drabbas av en global katastrof.  Drastiska förändringar av det ekonomiska systemet behöver göras.  Sådana förändringar kan bara genomföras om henskligheten fundamentalt förändrar sina värderingar och attityder. Ny etik och ny attityd i vårt förhållningssätt mot naturen är en förutsättning för vår civilisations överlevnad. Ett nytt samhälle är möjligt endast om även – människan- heniskan utvecklas och förändras i vår karaktärsstruktur.

Systemkritik hade redan tidigare framförts av exempelvis Rachel Carlson http://sv.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson, Georg Borgström http://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Borgstr%C3%B6m och Hans Palmstierna http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Palmstierna. Hans Palmstierna var en av de första som skrev om klimatproblemen.  Men i och med att Romklubben tog upp de hotbilder de såg framför sig för vår civilisation blev det större spridning av budskapet. Industrialismen hade en baksida.

Erich Fromms respons på Romrapporten och andra liknande vid samma tid, var att den bekräftade vad andra redan sagt. En ekonomisk och social förändring måste göras. Vårt nuvarande sociala system gör oss sjuka och vi är på väg mot en ekonomisk katastrof om vi inte radikalt förändrar vårt system.  http://www.clubofrome.org/

För första gången i historien beror vår arts överlevnad på en radikal förändring av människans hjärta. Emellertid förändringen av människans hjärta är möjlig bara i den utsträckningen som ekonomiska och sociala förändringar inträffar som ger det henskliga hjärtat chansen att förändras och kurage och vision för att uppnå det.  (sid 19).

Erich Fromm frågar sedan: Finns det något alternativ till en katastrof? All data som han nämnde tidigare är välkända.  Det är näst intill obegripligt att inga seriösa ansträngningar har gjorts för att hitta åtgärder till de utmaningar som så tydligt framträder. I vårt privatliv skulle ingen förutom en galning förbli passiv om vi visste att vår existens var hotad.

Hur är det möjligt att vår starkaste instinkt som homo sapiens, vår överlevnadsinsikt, tycks ha slutat att motivera oss. En av orsakerna är att våra ledare låtsas som om de gör något effektivt för att undvika en katastrof, med ändlösa konferenser som ibland ger intryck av att det håller på att hända något. Våra ledare ger intryck av att veta vilken väg som ska väljas för att komma till rätta med problemen. Ändå händer mycket lite av betydelse. (sid 19)

Detta är just det som händer även i våra dagar. FN har klimatkonferenser  i Köpenhamn, Rio + 20 och i Doha. Alla med mycket magra resultat.

De hot som Fromm talade om på 1970-talet var bland annat kärnvapen, biologiska stridsmedel, girighet som systemet skapar, osund konsumtion,  och klimathot.  År 2016 är det 40 år sedan boken gavs ut. Vi har inte drabbats av några kärnvapenkrig. Biologiska stridsmedel har använts av Irak och Saddam Hussein, men krig i global skala har vi varit förskonade från. Kan vi av detta påstå att Erich Fromm, Romklubben och Hans Palestinierna var ute  i ogjort väder? En del hävdar att så är fallet.

Men upprustningen har bara fortsatt. Massförstörelsevapen finns idag i minst lika hög grad som på 1970-talet. Idag är det dessutom fler nationer som vill vara med och försvara deras territorium från inkräktare.  Konsumtionens makt över människan har inte på något vis mildrats. Tvärtom är det idag en växande befolkning på över 7 miljarder människor ska dela på resurser som planeten har att erbjuda. Oändlig tillväxt på en ändlig planet är naturligtvis inte möjlig konstaterar Erich Fromm.  Debatten känns igen. De som idag debatterar frågorna använder samma kunskaper och argument. Det känns inte som vi lyckats så där vidare bra med att få bukt med dessa frågor.

Det klimathot som Hans Palestinierna och Erich Fromm talade om  redan på 1970-talet är idag en synnerligen närvarande realitet. Mycket lite har gjorts för att bromsa den utvecklingen. Tvärtom har utvecklingen gått åt fel håll sedan 1970-talet.  Mycket prat och lite verkstad.

Det är intressant att jämföra Erich Fromm och Lester Brown – plan B. Det var Lester Brown som myntade begreppet hållbar utveckling och som innehöll dimensionerna  – ekonomisk, social och ekologisk. http://video.pbs.org/video/1864227276/.  Det finns mycket stora beröringspunkter dem emellan. Se vidare: http://rogerdahl.wordpress.com/2013/01/23/plan-b-4-0-att-radda-civilisationen-lester-brown/

Orsaken är väl att de hämtat information från samma källa.

Det är inte längre chockande att ledande politiska ledare och ledande affärsmän tar beslut som är till deras egen fördel, men som är skadliga för samhället. (sid 19f)

Som de gamla sjunga kvittra de unga, sa min mormor. När människor ser att ledarna skor sig på andras bekostnad smittar det av sig på resten av befolkningen.

Det finns även med en bekvämlighet för att förklara orsaken: Varför ändrar vi inte på oss?  Att fortsätta göra som eljest kräver mindre ansträngning än att bryta ett mönster.

En ytterligare orsak är bristen på alternativ. Ägarstyrd kapitalism, Sovjets ”socialism” och en socialdemokratisk byråkratisk välfärdsstat är de alternativ som står till buds. Ingen av dem är särskilt attraktiva menar Fromm indirekt.  Det är därför han skriver denna bok. För att skapa alternativ. (sid 20)

Boken adresserar en ny ”Man” = Hen  och ett nytt samhälle.  (sid 21). Just det grepp som Erich Fromm tar i boken var inte ovanligt på 1970-talets intellektuella. Det behövs ett samspel mellan individuella förändringar och samhällsförändringar för att nå resultat med en samhällsförändring. En samhällsförändring måste komma inifrån varje människa och fortplanta sig ut i vidare kretsar och till slut påverka samhället i stort.

När samhället i stort förändras ger de större möjligheter för de enskilda att fortsätta utvecklas som människa. Härigenom kommer människor att ställa högre krav på  sina ledare. Båda benen måste samverka.

Att bara hoppas på att ledarna ska ta sitt förnuft till fånga duger inte. Vi måste alla vara med i förändringsprocessen. Vi måste utveckla oss till att successivt blir mer Vara-orienterade och mindre HA-orienterade.

På samma sätt måste samhällets ledare stegvis utveckla sig till att bli mer Vara-medvetna och mindre Ha-medvetna för att leva upp till de krav som människor ställer.

De ledande globala eliten har uppenbarligen en bit att vandra: http://www.dagensarena.se/opinion/140-000-miljarder-undangomda/

Hela boken hittar vi här:  http://keimena11.files.wordpress.com/2011/11/erich-fromm-to-have-or-to-be-1976.pdf

Youtube-klipp om Fromm

För att höra Erich Fromm samtala om ”Att ha och att vara ” rekommenderar jag följande  Youtubeklipp:

Erich Fromm Interview Excerpt. Hämtat ”Ha och Vara” från Marx:  https://www.youtube.com/watch?v=o7GpHrdXOFI 

Erich Fromm Interview Excerpt 2. Olika portioner av have och be. Måste rädda liv oavsett hur stora odds det är : https://www.youtube.com/watch?v=UsyDhlz6qJ8

Erich Fromm Interview Excerpt 3. Skuggsidan, och trycker ner vad vi vet : https://www.youtube.com/watch?v=rmdJ7CDjx60

Erich Fromm Interview Excerpt 4. Homo sapiens förstörelse av civilisationen, du kan ingenting ta med dig dig du går: https://www.youtube.com/watch?v=ygwAhrT2too

Erich Fromm – Love https://www.youtube.com/watch?v=AwUYYA97dlI

En kort presentation av Sergey Kuzin. What are we living for? Erich Fromm’s philosophical concept presented by Sergey Kuzin.

To Have or to Be:  https://www.youtube.com/watch?v=VdD3FJCNJXE

2 svar till “To have or to be – Erich Fromm – Inledning och länk till hela boken”

Trackbacks/Pingbacks

  1. E Fromm: Förstå skillnader mellan att ha och att vara « Verklighetsdrömmen - januari 27, 2013

    […] För att få en bakgrund till detta inlägg. Läs: https://globaliseringen30.wordpress.com/2013/01/27/to-have-or-to-be-erich-fromm/ […]

  2. Civilisationens möjlighet att överleva | Globaliseringen 3.0 - februari 4, 2013

    […] Dahl Det skriver jag om i denna blogg  To have or to be – Erich Fromm – Inledning och länk till hela boken   […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: